ગાફલાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાફલાઈ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગાફેલી; ગાફલપણું; અસાવધાની.

ગાફેલાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાફેલાઈ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગાફેલી; ગાફલપણું; અસાવધાની.