ગુજરાતી

માં ગાફલાઈની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગાફલાઈ1ગાફેલાઈ2

ગાફલાઈ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગાફેલી; ગાફલપણું; અસાવધાની.

ગુજરાતી

માં ગાફલાઈની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગાફલાઈ1ગાફેલાઈ2

ગાફેલાઈ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગાફેલી; ગાફલપણું; અસાવધાની.