ગાબચું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાબચું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ડગળું; દળદાર ટુકડો.

ગાબચું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાબચું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    યુક્તિભેર કાઢી કે નીકળી જવું તે.

મૂળ

જુઓ 'ગાબચી'

ગાબચું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાબચું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ગાપચી; યુક્તિભેર કાઢી કે નીકળી જવું તે.

મૂળ

गेब (ફા.)+चेह (ફા.)?