ગુજરાતી માં ગાબચીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ગાબચી1ગાબચી2

ગાબચી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગાપચી; યુક્તિભેર કાઢી કે નીકળી જવું તે.

મૂળ

गेब (ફા.)+चेह (ફા.)?

ગુજરાતી માં ગાબચીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ગાબચી1ગાબચી2

ગાબચી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    યુક્તિભેર કાઢી કે નીકળી જવું તે.

મૂળ

જુઓ 'ગાબચી'