ગાબચી મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાબચી મારવી

  • 1

    (કામકાજમાંથી કે મંડળીમાંથી) યુક્તિભેર છાનામાના નીકળી જવું; છટકી જવું.