ગાબચું મારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાબચું મારવું

  • 1

    (કામકાજમાંથી કે મંડળીમાંથી) યુક્તિભેર છાનામાના નીકળી જવું; છટકી જવું.