ગાબડી મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાબડી મારવી

  • 1

    ગાપચી મારવી (કામકાજમાંથી કે મંડળીમાંથી) યુક્તિભેર છાનામાના નીકળી જવું; છટકી જવું.