ગામનો ઉતાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગામનો ઉતાર

  • 1

    ગામનો સૌથી ખરાબ માણસ.