ગામ માથે કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગામ માથે કરવું

  • 1

    આખા ગામમાં શોધાશોધ કરવી.