ગામ વચ્ચે રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગામ વચ્ચે રહેવું

  • 1

    સૌની સાથે આબરૂભેર-લોકવ્યવહાર જાળવીને રહેવું.