ગાયનશાલા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાયનશાલા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સંગીતની શાળા; સંગીતવિદ્યાલય.