ગાયના ભાઈ જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાયના ભાઈ જેવું

  • 1

    મૂર્ખ; આખલા જેવું.