ગાયા કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાયા કરવું

  • 1

    (એકની એક વાત) વારંવાર કહ્યા કરવી.