ગાયું ગાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાયું ગાવું

 • 1

  ગાયા પ્રમાણે ગાવું.

 • 2

  આંધળું અનુકરણ કરવું; હાજી હા કરવી.

ગાયું ગાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાયું ગાવું

શબ્દપ્રયોગ

 • 1

  'ગાવું'; સુરેલ અવાજ કાઢવો; સંગીતમાં બોળવું (ગીત વગેરે).

 • 2

  લાક્ષણિક વખાણ કરવાં.

 • 3

  એકની એક વાત વારંવાર કહેવી.