ગાય જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાય જેવું

  • 1

    ગાય જેવા નરમ સ્વભાવનું.