ગાય બાંધવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાય બાંધવી

  • 1

    ગાય પાળવી.