ગાળો કાઢી નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાળો કાઢી નાખવો

  • 1

    ભાવફેર મટાડી દેવો.