ગાળો ગળી જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાળો ગળી જવો

  • 1

    શરીર ઊતરી જવું; પાતળું થઇ જવું.