ગાળો થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાળો થવો

  • 1

    પેટમાં મળનો ભરાવો થવો.