ગાળો પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાળો પડવો

  • 1

    (વચમાં) સમયનું અંતર પડવું.