ગાળો પાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાળો પાડવો

  • 1

    સમયનો વખલ્લો પાડવો.

  • 2

    દોરડાનો ફાંસો કરવો.