ગાળો વાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાળો વાળવો

  • 1

    દોરડાનો ફાંસો કરવો.