ગાળ ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાળ ખાવી

  • 1

    ગાળ સાંભળવી.