ગાળે ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાળે ચડવું

  • 1

    ગાળ ભાંડયા કરવી.