ગાવલી કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાવલી કાઢવી

  • 1

    દલાલી કાઢવી.