ગાવલી કાઢી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાવલી કાઢી જવું

  • 1

    ગાળિયું કાઢી જવું; કામ કે જોખમમાંથી છટકી જવું.