ગા ગા કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગા ગા કરવું

  • 1

    વારંવાર કહે કહે કરવું.

  • 2

    વારંવાર કહી બતાવવું.