ગિયરમાં મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગિયરમાં મૂકવું

  • 1

    અમુક ગતિ માટે ગિયરને ગોઠવવું.