ગિયર બદલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગિયર બદલવું

  • 1

    અમુક ગતિ માટે મૂકેલા ગિયરમાં ફેરફાર કરવો.