ગીતસુધા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગીતસુધા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કાવ્ય કે સંગીતરૂપી સુધા-અમૃત.