ગીતાબોધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગીતાબોધ

પુંલિંગ

  • 1

    ગીતામાં કરાયેલો બોધ કે તેની સમજૂતી.