ગીરો મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગીરો મૂકવું

  • 1

    ગીરવી મૂકવું; ઘરેણે મૂકવું.