ગીસલે ઘલાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગીસલે ઘલાવું

  • 1

    જેંસલે જોડાવું; સંસારની રગડપટ્ટીમાં પડવું.