ગીસ પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગીસ પડવી

  • 1

    ખોટ જવી.

  • 2

    ચોરાવું.

  • 3

    હારવું; પાછા પડવું.