ગૂઢવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગૂઢવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    વસ્તુ ગૂઢ હોઈ સ્વાનુભાવનો જ વિષય છે એવો તત્ત્વજ્ઞાનનો વાદ; 'મિસ્ટિસિઝમ'.