ગૉટપીટ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગૉટપીટ કરવું

  • 1

    અંગ્રેજી (જરા રોફથી કે ભાંગ્યુંતૂંટ્યું) બોલવું.