ગોખી પાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોખી પાડવું

  • 1

    (અર્થ સમજ્યા વિના પણ) મોઢે કરી દેવું.