ગોખી રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોખી રાખવું

  • 1

    મોઢે કરી રાખવું.

  • 2

    પાકું યાદ રાખવું.