ગોટાળો વાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોટાળો વાળવો

  • 1

    ગોટાળો કરવો.