ગોટો ચડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોટો ચડવો

  • 1

    (પેટમાં) ગોળો ચડવો.