ગુજરાતી

માં ગોતરજની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગોતરજ1ગોત્રજ2

ગોતરજ1

પુંલિંગ

 • 1

  ગોત્રજ; ગોત્રમાં જન્મેલું.

 • 2

  કુલદેવતા; ગોતરોજ.

ગુજરાતી

માં ગોતરજની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગોતરજ1ગોત્રજ2

ગોત્રજ2

વિશેષણ

 • 1

  ગોત્રમાં જન્મેલું.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ગોત્રજ; ગોત્રમાં જન્મેલું.

 • 2

  કુલદેવતા; ગોતરોજ.

પુંલિંગ

 • 1

  કુલદેવતા; ગોતરજ.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કુલદેવતા; ગોતરજ.