ગોત્રજ બેસાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોત્રજ બેસાડવી

  • 1

    ગોતરજની સ્થાપના કરવી (લગ્નસમારંભની શરૂઆતમાં).