ગોત્રજ માંડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોત્રજ માંડવા

  • 1

    ગોતરજની સ્થાપના કરવી (લગ્નસમારંભની શરૂઆતમાં).