ગુજરાતી

માં ગોતરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગોતરી1ગોત્રી2

ગોતરી1

વિશેષણ

  • 1

    ગોત્રી; એક ગોત્રનું.

ગુજરાતી

માં ગોતરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગોતરી1ગોત્રી2

ગોત્રી2

વિશેષણ

  • 1

    એક ગોત્રનું.