ગોથું ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોથું ખાવું

  • 1

    છેતરાવું.

  • 2

    ગબડી જવું.

  • 3

    ઊંધું ફરી જવું; ગુલાંટ ખાવી.