ગોદડું ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોદડું ભરવું

  • 1

    ગોદડામાં રૂ ભરવું; ગોદડું તૈયાર કરવું.