ગોદમાં ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોદમાં ઘાલવું

  • 1

    ખોળામાં બેસાડવું-સુવાડવું.

  • 2

    સંભાળ કે રક્ષણ હેઠળ લેવું.