ગોદમાં લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોદમાં લેવું

  • 1

    ગોદ કરે એવું વળગાડવું-સોંપવું કે બઝાડવું.