ગોંદો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોંદો કરવો

  • 1

    બધાનો ખીચડો-લોંદો કરવો.

  • 2

    ગોટો વાળવો.