ગોદો લાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોદો લાગવો

  • 1

    ખોટ આવવી; નુકસાન થવું.