ગોદો વાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોદો વાગવો

  • 1

    ખોટ આવવી; નુકસાન થવું.